Jak zacząć współpracę

Nasza współpraca zawsze opierać się będzie na siedmiu podstawowych zasadach:

PO PIERWSZE: skontaktuj się.
Opowiedz o swoim produkcie lub usłudze oraz o oczekiwaniach wobec zdjęć i ich przeznaczeniu. Zadzwoń, napisz email lub skorzytaj z formularza kontaktowego.

Napisz koniecznie co ma zostać sfotografowane. Czy będzie to sesja produktowa, gdzie przedmioty prezentowane są na neutralnym, najczęściej białym tle, czy sesja stylizowana. Ile będzie produktów do sfotografowania i jakiego są one rodzaju. Czy potrzebujesz jednego, czy większej ilości ujęć każdego z produktów.

Powiedz także jaki jest termin wykonania zlecenia oraz jakie jest ich przeznaczenie. Inaczej przygotowywać będę zdjęcia do internetu, inaczej do druku. Inaczej też uregulowana zostanie kwestia licencji, pól eksploatacji i praw autorskich.

Wszystkie te informacje pozwolą na wstępną wycenę zlecenia.

PO DRUGIE: dowiedz się ile to będzie kosztować.
Cena zlecenia zależy zawsze od wielu elementów. Ważne są:

  • rodzaj fotografowanych produktów
  • ilość produktów i ujęć każdego z nich
  • czy zdjęcia są proste czy złożone, wymagające długotrwałych przygotowań
  • termin zlecenia
  • wykorzystanie fotografii
  • długotrwałości naszej współpracy

W cenie usługi zawsze otrzymasz oprócz sesji zdjęciowej także profesjonalny retusz zdjęć (poprawa jasności, koloru, kontrastu, usuwanie niedoskonałości produktowych).

PO TRZECIE: przekaż produkt.
Produkty możesz przekazać osobiście lub przesłać na własny koszt na adres studia:

Ziemowit Maląg
ul. Słoneczna 42
62-050 Krosno

gmina Mosina, powiat poznański, Województwo Wielkopolskie.

PO CZWARTE: zawieramy umowę.
Zawsze i chętnie zawieram umowy z klientami. Pozwala to uniknąć wielu potencjalnych nieporozumień i czyni współpracę przyjemniejszą. Zwłaszcza w przypadku dużych i ważnych projektów.

W przypadku tych mniejszych, zwłaszcza gdy już dłuższy czas razem współpracujemy, możemy jednak odstąpić od tak ścisłego formalizowania zleceń.

PO PIĄTE: wykonuję zdjęcia.
……

PO SZÓSTE: rozliczamy się.
Po sesji otrzymasz ode mnie tzw. „prewki”, czyli miniatury zdjęć z moim znakiem wodnym. Użycie takich fotografii jest niemożliwe zarówno ze względów technicznych jak i prawnych. Natychmiast po otrzymaniu przeze mnie należności na wskazane konto udostępnię zdjęcia w umówionej wcześniej formie
PO SIÓDME: zwrot produktów.
Fotografowane przedmioty można odebrać osobiście lub odsyłam je na wskazany wcześniej adres. Możesz również przysłać swojego kuriera. Koszt przesyłki leży po stronie Klienta.